ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25641,969,205บาท505,025.7634.49 %
129,179กรัม33,129.48
4,017,917ออนซ์1,030,441.95
129,179,034กิโล33,129,478.02