ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25632,045,805บาท668,194.1548.50 %
134,204กรัม43,833.26
4,174,209ออนซ์1,363,366.64
134,203,943กิโล43,833,255.47