ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/25652,033,721บาท261,551.4214.75 %
133,411กรัม17,157.66
4,149,553ออนซ์533,662.99
133,411,235กิโล17,157,663.49