ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 2,996,723 บาท 882,654.13 41.75 %
196,584 กรัม 57,901.74
6,114,438 ออนซ์ 1,800,945.43
196,583,756 กิโล 57,901,740.15