ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 2,985,773 บาท 1,456,403.53 95.23 %
195,865 กรัม 95,539.46
6,092,097 ออนซ์ 2,971,609.38
195,865,466 กิโล 95,539,460.23