ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,281,073 บาท 834,275.66 57.66 %
149,637 กรัม 54,728.13
4,654,245 ออนซ์ 1,702,235.22
149,637,447 กิโล 54,728,133.25