ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/25641,969,205บาท635,186.5847.61 %
129,179กรัม41,667.97
4,017,917ออนซ์1,296,018.82
129,179,034กิโล41,667,972.72