ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/25652,033,721บาท731,231.6056.08 %
133,411กรัม47,968.49
4,149,553ออนซ์1,491,986.68
133,411,235กิโล47,968,485.77