ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25632,045,805บาท916,029.9081.08 %
134,204กรัม60,091.18
4,174,209ออนซ์1,869,044.52
134,203,943กิโล60,091,176.71