ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF) เดือน พฤษภาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง (XAF) เดือน พฤษภาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
03/05/2564477,88231,349
04/05/2564476,20731,239
05/05/2564478,41431,384
06/05/2564483,69831,730
07/05/2564483,98631,749
10/05/2564486,40431,908
11/05/2564486,00631,882
12/05/2564483,53031,719
13/05/2564486,09631,888
14/05/2564487,79431,999
17/05/2564493,81132,394
18/05/2564491,66732,253
19/05/2564493,66832,384
20/05/2564493,52332,375
21/05/2564496,67332,582
24/05/2564495,15432,482
25/05/2564498,35132,692
26/05/2564500,02132,801
27/05/2564499,94432,796
28/05/2564501,98532,930
31/05/2564501,11532,873