ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน ตุลาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน ตุลาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/10/25641,455.4795.478
04/10/25641,459.4995.742
05/10/25641,454.8595.437
06/10/25641,461.8295.895
07/10/25641,455.8395.502
08/10/25641,455.1595.457
11/10/25641,455.1695.458
12/10/25641,463.3995.998
13/10/25641,481.9497.214
14/10/25641,484.3797.374
15/10/25641,460.7295.822
18/10/25641,456.8295.566
19/10/25641,457.7895.630
20/10/25641,466.4796.200
21/10/25641,470.4596.461
22/10/25641,475.8696.816
25/10/25641,492.0597.878
26/10/25641,482.4997.251
27/10/25641,484.9597.412
28/10/25641,476.1296.833
29/10/25641,478.1696.966