ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน มิถุนายน 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวีนามาร์คา (BAM) เดือน มิถุนายน 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/06/25641,491.0097.809
02/06/25641,497.6898.247
03/06/25641,478.5196.989
04/06/25641,490.4197.770
07/06/25641,493.0097.940
08/06/25641,490.6797.787
09/06/25641,486.6797.525
10/06/25641,495.6398.113
11/06/25641,485.5597.451
14/06/25641,476.0496.828
15/06/25641,469.2296.380
16/06/25641,448.4695.018
17/06/25641,427.2193.625
18/06/25641,426.2893.563
21/06/25641,434.1694.080
22/06/25641,428.0593.679
23/06/25641,429.1093.749
24/06/25641,426.0693.549
25/06/25641,430.4793.838
28/06/25641,430.0093.807
29/06/25641,418.7793.070
30/06/25641,430.9693.871